top of page
Bóg

Wierzymy, że jest tylko jeden żywy i prawdziwy BÓG, istniejący wiecznie, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest Stwórcą wszystkiego - świata widzialnego i niewidzialnego. Bóg nie należy do stworzenia, ale istnieje całkowicie niezależnie i jest ponad stworzeniem, nad którym ma pełną władzę i moc. Bóg, jako Stwórca określił wszystkie zasady i prawa, według których ma funkcjonować świat ożywiony i nieożywiony oraz wyznaczył prawo dla człowieka, które mówi, co jest dobre i złe, a także określił swoją wolę względem człowieka. Tylko Bóg jest wszechmogący, wszechobecny, wszystko wiedzący, nieskończenie mądry, doskonały, święty, pełny chwały i piękna, doskonale kochający, sprawiedliwy, niezmienny, dobry.

Tylko Bóg jest godny chwały, uwielbienia, czci, dziękczynienia i zwracania się do Niego w modlitwie. Bóg jest duchem i należy Go czcić w duchu i prawdzie. Wszelkie wyobrażenia Boga w postaci obrazów, rzeźb, figur wykonanych materialnie oraz tworzonych w umyśle są grzechem bałwochwalstwa.

Bóg ma prawo sądzić swoje stworzenie i wyznaczył dzień, w którym będzie sądzić, każdego człowieka przez Jezusa Chrystusa.

bottom of page