top of page

O nas

Jesteśmy zborem nurtu chrześcijaństwa ewangelicznego, którego głównymi cechami są:

- Pismo Święte, jako jedyny, pełny i wystarczający autorytet wiary

- nauczanie o konieczności nawrócenia - nowego narodzenia

- chrzest dorosłych przez zanurzenie

- przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej pod postacią wina i chleba

- praktykowanie życia zgodnego z Biblią przez duchowy wzrost wyrażany w miłości do Boga i bliźniego

Ponadto, jako zbór zielonoświątkowy wierzymy i przeżywamy chrzest w Duchu Świętym, który jest odrębnym doświadczeniem od chrztu wodnego i nawrócenia. Wierzymy, że misja i rola Ducha Świętego jest niezmienna od dnia Zielonych Świąt, kiedy zstąpił na uczniów po raz pierwszy.

Jako Zbór we Wrocławiu funkcjonujemy od 2013 roku. Liczymy około 50 członków, co pozwala na utrzymanie rodzinnej atmosfery i bliskich relacji. Zbór jest prowadzony przez Radę Zboru, której przewodniczy Pastor. Należymy do Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, która reprezentuje biblijne chrześcijaństwo wzorujące się na kościele apostolskim. Nasze nabożeństwa mają prostą formę opartą na nauczaniu Słowa, modlitwie i wspólnym śpiewie. 

Posłuszni Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu Pana Jezusa Chrystusa wychodzimy do Wrocławian z dobrą nowiną o zbawieniu, łasce i miłości.

Nasza wizja, nasza misja, nasze powołanie

Czynić uczniami Jezusa Chrystusa

W jedności Ducha, w miłości wzajemnej, w bojaźni przed Bogiem i Jego Słowem – Biblią, przez dary i działanie Ducha Świętego pragniemy służyć dla wzajemnego zbudowania, aby wzrastać we wierze, przynieść obfity owoc Ducha i stawać się podobnymi do obrazu Jezusa Chrystusa.  

Dany nam czas chcemy wykorzystywać do dzielenia się ewangelią, aby szukać i zbawić zgubionych oraz przygotować się na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Podstawowe wartości

Biblia

Całe Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym. Biblia jest kompletna, wystarczająca i nie podlega żadnej modyfikacji.

Kościół

Wierzymy, że Kościół nie jest budynkiem, ale wspólnotą ludzi, którzy narodzili się na nowo. Jedyną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus

Bóg

Wierzymy, że jest tylko jeden żywy i prawdziwy BÓG, istniejący wiecznie, jako Ojciec, Syn i Duch Święty, który jest Stwórcą wszystkiego.

Małżeństwo

Małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny z kobietą, które jest zobowiązujące przez całe życie małżonków.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem - odwiecznym Słowem, które stało się ciałem. Jako Bóg jest godny chwały, czci i uwielbienia.

Nowe narodzenie

Wierzymy, że każdy człowiek musi doświadczyć duchowej odnowy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, upamiętanie się i chrzest wodny.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty zastępuje Chrystusa na ziemi i jest realnie obecny w Kościele. Objawia się przez dary Ducha i owoc Ducha.

Wieczerza Pańska

Na pamiątkę ofiary Chrystusa spożywamy chleb i wino, które symbolizują ciało i krew Jezusa i  łączą nas z ofiarą Golgoty.

Prowadzenie Zboru

Zbór jest prowadzony zgodnie z nauczaniem Biblii przez mężczyzn. 

bottom of page