top of page
Nowe narodzenie

Wierzymy, że zbawienie jest niezasłużonym darem łaski Bożej, który przyjmuje się przez wiarę; nie jest zasługą za uczynki wykonane przez człowieka.

Prawdy na temat zbawienia:

    1) Wszyscy ludzie zgrzeszyli, złamali Boże Prawo i są winni wobec Boga. Z powodu grzechu człowiek podlega pod Boży sąd i karę śmierci - wieczność w piekle. Ponadto grzech oddzielił człowieka od Boga, co oznacza śmierć duchową. Człowiek nie jest w stanie usunąć grzechu w żaden sposób - ani dobre uczynki, ani praktyki religijne, ani pieniądze nie pomogą w tej kwestii. Wyrok Boży brzmi: "Zapłatą za grzech jest śmierć".

    2) Bóg w swojej łasce i miłości daje człowiekowi ratunek/zbawienie z tego tragicznego położenia. Zbawienie polega na tym, że Bóg posyła na świat swojego Syna - Jezusa w ludzkim ciele. Jezus Chrystus przyjmuje na siebie karę śmierci za grzechy wszystkich ludzi i zamiast nas umiera w męczeńskiej śmierci na krzyżu Golgoty. Boża sprawiedliwość zostaje w ten sposób zaspokojona i na tej podstawie grzesznik może zostać usprawiedliwiony i zwolniony od kary.

    3) Zbawienie człowieka dokonuje się przez to, że człowiek uchwyci się wyciągniętej do niego ręki Zbawiciela. Uchwycenie zbawczej ręki Jezusa polega na:

po pierwsze pokornym przyznaniu się do swoich grzechów, uznaniu swojej bezsilności i wezwaniu na pomoc Jezusa prosząc o ratunek ze swoich grzechów;

po drugie na pełnym zaufaniu Zbawicielowi i powierzeniu Mu całego życia.

    4) Zbawienie dotyczy uratowania od kary za grzech oraz doprowadzenia nas do bezpiecznej przystani - Nieba. Aby bezpiecznie i pewnie dojechać do celu należy, obrazowo mówiąc, pozwolić Jezusowi usiąść za kierownicą, a samemu zająć miejsce obok Kierowcy. Na tym polega wiara i zaufanie Zbawicielowi.

bottom of page