top of page
Duch Święty

   Wierzymy, że Duch Święty został zesłany do kościoła w Dzień Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt). Od tamtego czasu ciągle i w taki sam sposób jest obecny w Kościele Jezusa Chrystusa. Obietnica/dar Ducha Świętego jest dla każdego dziecka Bożego.

   Chrzest Duchem Świętym jest odrębnym przeżyciem od nawrócenia, przyjęcia Jezusa, czy chrztu wodnego. W Nowym Testamencie jest wiele określeń chrztu w Duchu Świętym, które mówią o tym samym przeżyciu: napełnienie, otrzymanie, przyjęcie, zstąpienie, chrzest.

    Ducha Świetnego otrzymuje się z łaski, jako dar Boży, nie za zasługi. Podstawą przyjęcia Ducha Świętego jest pragnienie i wiara, wyrażone w prośbie do Boga.

   Widzialną manifestacją otrzymania Ducha Świętego jest spontaniczna mowa w innych językach lub prorokowanie. 

   Duch Święty udziela darów do budowania kościoła Jezusa Chrystusa. Dary Ducha Św. nie są naturalnymi talentami, umiejętnościami, czy predyspozycjami, ale nadnaturalnym działaniem Boga wg Jego woli. Prawdziwe działanie Ducha Świętego wywyższa Jezusa i buduje kościół, ale nigdy nie promuje człowieka i jego chwały.

   Chrześcijanie będący pod wpływem Ducha Świętego niekoniecznie ochrzczeni Duchem przynoszą owoc Ducha w postaci przemienionego charakteru - miłość, radość, pokój, dobroć, uprzejmość, opanowanie, łagodność itp.

   Wolą Bożą jest, aby każdy chrześcijanin został ochrzczony w Duchu Świętym, był prowadzony przez Ducha i przynosił owoc Ducha.

bottom of page