top of page
Kościół

Wierzymy, że Kościół nie jest budynkiem, ale wspólnotą ludzi, którzy narodzili się na nowo. Kościół Jezusa Chrystusa jest jeden na całym świecie i składa się ze wszystkich powołanych przez Pana Jezusa, którzy Go naśladują. Kościół nie jest organizacją, ale organizmem - Ciałem Chrystusa, a uczniowie Jezusa są członkami tego Ciała. Twórcą i budowniczym Kościoła jest Jezus Chrystus, On wyznaczył Kościołowi kierunek, cel i sens istnienia oraz zasady i sposób funkcjonowania.

Oto kierunek Kościoła wyznaczony w ostatnich poleceniach, które Pan Jezus skierował do apostołów:

1) Ogłaszać Ewangelię wszędzie i każdemu;

2) Tych, którzy uwierzą i przyjmą Ewangelię chrzcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i w ten sposób dołączać ich do grona uczniów;

3) Nauczać uczniów wszystkiego, co Pan Jezus im przekazał.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez tworzenie zborów (wspólnot), które są podstawową formą Kościoła. W zborze  odbywa się proces czynienia uczniami. Zbór jako Ciało Chrystusa buduje siebie samo w miłości przez powołanych do służby członków oraz przez dary Ducha Świętego. Prowadzenie zborów należy do mężczyzn, którzy są ustanawiani starszymi zboru, nauczycielami i pasterzami. Zbór spotyka się regularnie w określonym miejscu, aby trwać w nauce apostolskiej, razem się modlić i uwielbiać Boga, wzajemnie się wspierać. Każdy zbór jest autonomiczny, jednak powinien pozostawać we wspólnocie i współpracy z innymi ewangelicznymi zborami.

bottom of page