top of page
Małżeństwo

   Małżeństwo ustanowił Bóg, kiedy stworzył człowieka. Małżeństwo nie jest więc instytucją ani państwową, ani rządową, ani nawet kościelną. W związku z tym wszelkie ludzkie próby definiowania i ustalania (np. większością głosów) czym jest małżeństwo są nieuprawnione. Wiemy czym są prawa autorskie i że są chronione przed kradzieżą i manipulacją. Tak właśnie jest w kwestii małżeństwa - Bóg jest jego autorem i bez Jego zgody nie można wprowadzać żadnych zmian.

   Małżeństwo, które ustanowił Bóg jest nierozerwalnym związkiem (co Bóg złączył) jednego mężczyzny (Adama) z jedną kobietą (Ewą) (Genesis 1, 26-28; 2, 21-24) . Bóg określił też, że związek małżeński jest zobowiązujący małżonków dopóki nie rozłączy ich śmierć (List do Rzymian 7, 2-3). 

   Pan Jezus Chrystus w nauczaniu na temat małżeństwa powołał się właśnie na początek stworzenia i wskazał, że taka jest wola Boga w tej kwestii (Ewangelia Mateusza 19, 4-6). 

   Wszelkie inne związki, które wykraczają poza ramy ustanowione przez Boga są grzeszne i wymagają upamiętania i korekty.

bottom of page