top of page
Wieczerza Pańska

"Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb;  A gdy podziękował, złamał i powiedział: Bierzcie, zjedzcie; to jest moje ciało, które za was jest łamane; to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich, po spożyciu wieczerzy, mówiąc: Ten kielich – to jest nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę." 1 Koryntian 11,23-25

Wieczerza Pańska ma wymiar fizyczny, czyli sposób, w jaki ją praktykujemy oraz wymiar duchowy, czyli jakie ma znaczenie.

1. Praktyka.

- Jeden chleb i jeden kielich - łamiemy jeden chleb, aby każdy mógł spożyć i roznosimy jeden kielich z winem, z którego każdy pije.

- Udział w Wieczerzy biorą udział tylko osoby, które są po chrzcie wodnym, są pojednane z Bogiem, kościołem i ludźmi.

- Wieczerza ma charakter uroczysty i poważny.

- Wieczerzę Pańską obchodzimy średnio co trzy miesiące.

2. Wymiar duchowy.

- Wieczerza przypomina o ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu.

- Wieczerza uświadamia, że ofiara Chrystusa jest pokarmem dla ducha.

- Wieczerza uświadamia, że krew i ciało Chrystusa jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, dzięki której mamy przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie i odkupienie.

- Udział w Wieczerzy oznacza jedność z Kościołem. Jeden chleb i jeden kielich łączy nas w jedno ciało.

bottom of page